Blog

Jagienka Jaracz-Wilk

Jagienka Jaracz - Wilk

Adwokat
Dbam o interesy moich Klientów na sali sądowej i poza nią. Powierzając mi Twoją sprawę możesz być pewny, że znalazła się ona we właściwych rękach.

Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej?

21 lipca, 2023

Decydując się na rozwód Klienci zawsze pytają o przebieg rozprawy rozwodowej. Te pytania są całkowicie uzasadnione, ponieważ sprawy związane z rozwodem zawsze wiążą się z silnymi przeżyciami emocjonalnymi. Podjęcie decyzji o rozwodzie i zakończeniu niejednokrotnie bardzo długiego związku nie należy do łatwych decyzji. Co więcej wielu Klientów właśnie w związku ze swoją rozprawą o rozwód jest w Sądzie po raz pierwszy, co tylko potęguje uczucie dyskomfortu. Aby ograniczyć związany z tym stres warto dopytać się o pewne kwestie swojego pełnomocnika i poznać reguły panujące podczas sprawy o rozwód. W niniejszym artykule opisane zostanie jak się przygotować do rozprawy rozwodowej?

Spis treści

Rozprawa rozwodowa

Postępowanie o rozwód toczy się w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że do postępowania będą miały zastosowanie ogólne zasady postępowania cywilnego z modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki rozwodów. Przykładowo w postępowaniu o rozwód dowód z przesłuchania Stron – małżonków, jest obowiązkowy. Aby wszcząć sprawę o rozwód należy najpierw złożyć pozew o rozwód – czyli pismo procesowe inicjujące całe postępowanie. Jeśli pozew ten będzie kompletny wówczas Sąd doręczy go drugiej Stronie, która będzie mogła ustosunkować się do jego treści w odpowiedzi na pozew. Po tej wymianie pism Sąd zwykle wyznacza termin rozprawy. Zdarza się jednak czasem, że przed rozprawą o rozwód Sąd zarządzi wymianę kolejnych pism procesowych pomiędzy małżonkami, natomiast dzieje się tak zwykle w sytuacji, gdy małżonkowie wnoszą pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, bądź gdy nie osiągnęli porozumienia dotyczącego kwestii związanych z dziećmi.

Przed pierwszą rozprawą warto przypomnieć sobie treść złożonych w toku sprawy pism procesowych, ponieważ później w stresie można pominąć wiele istotnych szczegółów. Długość rozprawy zależy od tego, czy małżonkowie wnosili o rozwód z orzeczeniem o winie, czy też bez orzekania o winie oraz od tego, czy małżonkowie mają wspólne dzieci i czy potrafili się porozumieć co do ich późniejszego wychowywania po rozwodzie. Jeśli małżonkowie są zgodni, wówczas Sąd ogranicza się jedynie do przesłuchania Stron – małżonków, które obejmuje dosłownie kilka najważniejszych pytań, co trwa zwykle ok 30/40 minut. Przeważnie w takich sytuacjach już na tej pierwszej rozprawie zapada wyrok w sprawie rozwodu. Jeśli natomiast małżonkom nie udało się osiągnąć porozumienia co do kwestii związanych z dziećmi, bądź wnoszą o rozwód z orzeczeniem o winie, wówczas pierwsza rozprawa polega na przesłuchaniu informacyjnym Stron, podczas którego Sąd ustali jakie są sporne kwestie pomiędzy małżonkami oraz czy Strony są skłonne udać się na mediacje i spróbować załatwić kwestie związane z dziećmi przed mediatorem, a czasem podejmie decyzje co do wniosków dowodowych Stron. Jeśli Sąd wezwie świadków na taką rozprawę, co też się czasami zdarza, to będzie ich przesłuchiwał. Taka rozprawa trwa czasem i kilka godzin, a takich rozpraw jest zazwyczaj kilka, zanim zapadnie wyrok.  

Jakie pytania na rozprawie rozwodowej?

Pytania jakie są zadawane przez Sąd w trakcie rozprawy rozwodowej trzeba podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to pytanie dotyczące przebiegu małżeństwa, a druga to pytania dotyczące dzieci Stron.

Pytania dotyczące małżeństwa mają na celu ustalenie kiedy małżeństwo zostało zawarte, jak długo małżonkowie znali się przed ślubem, jak małżeństwo przebiegało na przestrzeni ostatnich lat bądź miesięcy – jeśli małżeństwo zostało niedawno zawarte, czy z małżeństwa pochodzą dzieci, gdzie małżonkowie mieszkają aktualnie. Następnie Sąd będzie zadawał pytania zmierzające do ustalenia, czy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia tj. czy między nimi ustały więzi: fizyczna, duchowa i gospodarcza i będzie pytał o to czy małżonkowie darzą się jeszcze uczuciem, czy utrzymują ze sobą kontakty fizyczne, bądź kiedy miało miejsce ostatnie zbliżenie pomiędzy małżonkami, kiedy doszło do pogorszenia relacji małżeńskich i czym to było spowodowane, czy małżonkowie zamieszkują wspólnie, a jeśli nie to od kiedy zamieszkują oddzielnie, czy planują wspólne zakupy i mają wspólny budżet. Sąd może też zadać pytanie o to czy małżonkowie widzą szansę na powrót to małżeństwa. Jeśli małżonkowie wnoszą o rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie, wówczas pytania Sądu będą zmierzały do ustalenia okoliczności związanych z winą, tj. w jakich przyczynach małżonek upatruje wyłącznej winy drugiego małżonka i od kiedy utrzymuje się ten stan. Zwykle o rozwód z wyłącznej winy wnoszą małżonkowie w przypadku zdrady drugiego małżonka, przemocy w rodzinie, czy uzależnienia. Dla zainteresowanych osób, kwestię niewierności poruszamy we wpisie pt. „Zdrada małżeńska jako przyczyna rozwodu„, a kwestię niedopasowania we wpisie pt. „Niezgodność charakterów jako przyczyna rozwodu„.

Druga kategoria dotyczy pytań związanych bezpośrednio z dziećmi małżonków, tj. w jakim dzieci są wieku, ile wynosi ich miesięczny koszt utrzymania, czy dzieci chorują przewlekle, a jeśli tak, to na co i czy w związku z tym koszt ich utrzymania wzrasta, czy uczęszczają do placówki publicznej czy prywatnej, czy chodzą na zajęcia dodatkowe i jaki jest koszt tych zajęć, czy rodzice dzielą się opieką nad dziećmi, czy też tę opiekę sprawuje głównie jeden z rodziców, jak wygląda kwestia kontaktów z dziećmi, jak wyglądają relacje dzieci z rodzicami, czy są jakieś przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców (np. stałe przebywanie za granicą, czy nadużywanie alkoholu), czy małżonkowie są zgodni co do sposobu wychowywania dzieci po rozwodzie, czy zawarli w tym celu jakieś porozumienie, ewentualnie, czy już faktycznie je wykonują oraz jakie są możliwości zarobkowe małżonków.

Zaznaczyć trzeba, że część pytań jest zadawanych bezpośrednio przez Sąd, natomiast pytania mogą być zadawane również przez Strony oraz ich pełnomocników. Niezależnie od tego kto formułuje dane pytanie odpowiadając na nie zwracamy się do Sądu mówiąc „Wysoki Sądzie”.

Czy trzeba zabrać jakieś dokumenty?

Na samą rozprawę o rozwód trzeba wziąć ze sobą dowód osobisty lub paszport, aby Sąd mógł zweryfikować tożsamość Strony. Poza tym dokumentem można zabrać ze sobą również zawiadomienie o terminie rozprawy, co pozwoli uniknąć późniejszego nerwowego poszukiwana sali, w której rozwód się odbędzie. W wielu Sądach już podczas kontroli przy wejściu do Sądu funkcjonariusz bądź pracownik ochrony prosi o pokazanie zawiadomienia bądź pyta o salę, do której mamy zamiar się udać. Wiadomo, że rozwód jest związany ze stresem, a nieoczekiwane zdarzenia jedynie go potęgują. Pozostałe dokumenty związane z rozwodem, czyli akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci (jeśli małżonkowie posiadają dzieci) oraz inne dokumenty, czyli np. porozumienie wychowawcze (jeśli zostało zawarte) oraz dokumenty związane z utrzymaniem dzieci, czy dokumenty potwierdzające winę drugiego małżonka (jeśli pozew zawiera wniosek o orzeczenie o winie) są już w Sądzie dołączone do akt sprawy, ponieważ zapewne zostały złożone już wraz z pismami w sprawie, a więc nie ma potrzeby ich ponownego przynoszenia. Jeśli nie zostały dotychczas złożone to co do zasady ich późniejsze złożenie może (choć nie musi) wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla Strony, bowiem zgodnie z zasadami obowiązującymi w postępowaniu cywilnym wszelkie wnioski powinny być złożone już w pierwszym piśmie procesowym.

Jak się ubrać na rozprawę rozwodową?

Wielu Klientów pyta o to jak się ubrać na rozprawę o rozwód? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Owszem to jak wyglądamy świadczy o nas, natomiast Sąd nie wymaga stroju zgodnego z najnowszymi trendami, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że nie każdego stać na tzw. firmowe ubrania. Na pewno do Sądu nie powinno się przychodzić ubranym wyzywająco, z dużym dekoltem, odsłoniętym brzuchem, w topie na ramiączkach, czy w króciutkiej spódnicy. Mężczyźni nie powinni przychodzić w krótkich spodenkach, w koszulkach na ramiączkach, czy w dresie. Sale sądowe są klimatyzowane, więc nie ma obaw, że w lecie będzie Stronom gorąco. Warto postawić na stonowane kolory, takie jak granatowy, czarny, szary, czy beżowy. Sąd nie ocenia wyglądu, ale warto żeby ubranie było skromne i przede wszystkim czyste i wyprasowane. Jeśli chodzi o obuwie to warto zrezygnować z sandałów, klapek, czy obuwia sportowego.

Czy trzeba przyjść wcześniej?

Na rozprawę o rozwód warto przyjść wcześniej. Spóźnianie się jest nieeleganckie. Warto być na miejscu mniej więcej kwadrans wcześniej, żeby mieć czas się uspokoić przed rozprawą, ponieważ już sama sytuacja związana z rozwodem jest stresująca. Oczywiście, zdarzają się sytuacje, których nie można przewidzieć (np. w drodze do Sądu zepsuje się samochód). W takiej sytuacji warto zadzwonić do Sądu, wyjaśnić sytuację i poprosić o zaczekanie. Zdarza się też, że w ostatniej chwili zostanie zmieniona sala, na której ma się toczyć rozprawa. Wcześniejsza obecność pozwoli na zweryfikowanie, czy dana rozprawa znajduje się na wokandzie oraz, czy nie ma żadnej informacji o zmianie sali, a jeśli jest taka informacja pozwoli na spokojne odnalezienie nowej.

Adwokat Rzeszów – Pomoc

Rozprawa o rozwód ma bardzo zróżnicowany przebieg, który zależy od wielu czynników. Czasami rozprawa taka trwa pół godziny, a czasem ciągnie się godzinami. Wszystko uzależnione jest od tego o co wnoszą małżonkowie chcący się rozwieść oraz od tego, czy potrafią się porozumieć i odnaleźć w nowej sytuacji. Jeśli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik wówczas stres dla małżonków związany z rozwodem jest znacznie mniejszy, ponieważ doświadczony pełnomocnik wie jak poradzić sobie ze stresem Strony, którą reprezentuje.

Jeżeli czytasz ten tekst, najpewniej potrzebujesz naszej pomocy. Zapraszamy zatem na spotkanie w naszej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie, gdzie wspólnie omówimy sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Doświadczony adwokat rozwodowy zabezpieczy w odpowiedni sposób Twoje interesy i będzie bronił Twoich praw.

Obszar naszej działalności to nie tylko Rzeszów. Prowadzimy sprawy również w innych miastach, w szczególności takich jak Krosno, Tarnów czy Przemyśl. Aby ułatwić kontakt, spotkanie może odbyć się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Kancelaria ani poszczególni autorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe, które mogłyby powstać w przypadku zastosowania się do treści zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii, w szczególności na blogu. Umieszczone teksty nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie mogą być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Treść bloga nie dotyczy stanu obowiązującego prawa i jest jedynie odzwierciedleniem poglądów autorów poszczególnych wpisów. Nie jest to również oficjalne stanowisko Kancelarii w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zamieszczonych tekstów oraz poglądów w każdym czasie, w szczególności wówczas, gdy dojdzie do zmiany stanu prawnego lub orzecznictwa sądowego. Czytelnik treści zawartych na stronie internetowej Kancelarii powinien zdawać sobie sprawę, że tylko kontakt z adwokatem lub radcą prawnym i wyczerpująca analiza indywidualnej sprawy z wszystkimi jej odrębnościami może pozwolić na udzielenie adekwatnej pomocy i porady prawnej.